Hoạt động chuyên môn

20161203_085902

Thi IOE cấp trường

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 của nhà trường, thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của Phòng giáo dục, sáng 3 tháng 12 năm 2016 nhà trường đã tổ chức cuộc…