Hoạt động đoàn – đội

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy…

GIAO LƯU MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Được sự chỉ đạo của nhà trường, Liên đội Trường tiểu học Cẩm Thăng đã tổ chức thành công ” Giao lưu Mái trường mến yêu” Về dự buổi giao lưu có thầy giáo guyễn Lê Huấn Chuyên viên PGD huyện,…

Kế hoạch

Thể lệKe hoạch tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2015 – 2016