Giới thiệu

     Trường TH Cẩm Thăng được xây dựng trên di tích Đồn trường (Thời thực dân Pháp). Trường được thành lập năm 1946 – 1947. Khi mới thành lập trương được mang tên Trường tiểu học Cẩm Vân.

    Đến năm 1964, giặc Mỹ đánh phá Miền Bắc trường phải sơ tán về vùng Quang Trung học ở đền trường ngoại, sau đó trường dời về học ở đồn trường. Đến năm 1971 trường quay về địa điểm cũ.

    Đến năm 1976 trường cấp 1 và cấp 2 nhập thành trường Cấp 2 Cẩm Thăng và đến năm 1984 trường tách thành trường cấp 1 và cấp 2.

    Năm 1991 sau khi tách tỉnh Hà Tĩnh trường cấp 1 và cấp 2 tiếp tục nhập thành trường cấp 1-2. Đến năm 1993 trường cấp 1-2 tách ra và trường TH Cẩm Thăng được mang tên đến nay.

Suoi môc

    Năm 2001 trường TH Cẩm Thăng được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến năm 2007 trường được công nhận hoàn thành chuẩn sau 5 năm. Đến nay trường đã có một dãy phòng học 2 tầng 12 phòng học, có phòng học vi tính, có đầy đủ phòng thực hành các bộ môn.