Thông báo về việc tham gia ngày hội đọc

Tháng Mười Hai 9, 2016 2:19 chiều
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM THĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01 / TB – TH                    Cẩm Thăng, ngày 06 tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ngày đọc sách gia đình

 

Thực hiện chương trình hoạt động của Thư viên thân thiện trường học do tổ chức Room to read tài trợ. Trường Tiểu học Cẩm Thăng phối hơp với Ban Đại diện cha mẹ HS trường, Ban VH xã tổ chức “Hoạt động ngoại khóa ngày đọc sách gia đình”. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào, văn hóa đọc trong nhà trường và trong toàn xã hội; thông qua hoạt động phụ huynh sẽ được tham gia cùng con, em, tạo sự gắn bó khăng khít giữa giáo dục nhà trường với gia đình để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

Các hoạt động trong ngày đọc sách gồm: Thi đọc sách cùng con; Rung chuông vàng; Viết, vẽ cùng con; Chơi trò chơi tự do và đọc sách tự chọn theo sở thích.

Với mục đích và nội dung đó:

Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Thăng thông báo cho

Phụ huynh em …………………. ……………..Lớp………….đúng 13 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12 năm 2016 về Tại trường TH Cẩm Thăng tham dự ngày hội.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa đối với công tác giáo dục. Thông qua đó nhà trường muốn ghi nhận sự quan tâm của phụ huynh đối với con em và nhà trường. Rất mong quí vị phụ huynh tham gia tích cực./.

( Để làm phong phú nguồn sách phục vụ cho nhu cầu đọc của học sinh. Hiệu trưởng nhà trường xin kêu gọi những phụ huynh có điều kiện đóng góp tự nguyện bằng các đầu sách hoặc bằng nguồn khác.)

Trân trọng cảm ơn!

                                                                             

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                          Nguyễn Thanh Tùng

thong-bao-ve-ngay-doc-sach-2